IKB

Vee- en Vleeshandel P Krekels b.v. voldoet aan de eisen van het IKB keurmerk. Het IKB keurmerk geeft aan dat er bij de productie, transport en verwerking van het rundvlees en varkensvlees extra controles plaatsvinden. Tijdens deze controles wordt gekeken of aan de wettelijke eisen betreffende veevoeder, dierenwelzijn, medicijngebruik, gebruik verboden stoffen, hygiëne, voedselveiligheid en transport wordt voldaan. Het IKB heeft een systeem voor de registratie van vee in alle stadia van de vleesproductieketen. Hierdoor is bij elk stadium van de vleesproductieketen bekend wat er in het vorige stadium is gebeurd. Wij garanderen hierbij dat wij voldoen aan de gemaakte afspraken voor de registratie van de dieren, gebruik van medicijnen, hygiëne, veevoeders en het transport van de dieren.

 

IKB 2015 2016